Inkomensafhankelijke huurverhoging
Wat is een inkomensafhankelijke huurverhoging?

Een inkomensafhankelijke huurverhoging is een verhoging van de maandelijkse huurprijs gebaseerd op je inkomen. Hoe hoog deze huurverhoging uit mag vallen is wettelijk vastgelegd in Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de Uitvoeringswet Huurprijzen Woonruimte.

Laatste nieuws over inkomensafhankelijke huurverhoging via

Kevin Klop: @JPluijmen @dievandinges @isgoedhoor Paar gedachten: - Schaling waarbij hoogste kwaliteit lager is dan een koopwoni… https://t.co/P4MldGCuN2

Particuliereverhuurder: @anton030560 In Adam wonen er 18.000 huurders in sociale huurwoningen die een historisch lage huur betalen maar een… https://t.co/TOyyVB1PcZ

anton bruijn: Had het maar in 2013 gedaan toen jullie de deal sloten zonder de woonbond met het kabinet en akkoord gingen met de… https://t.co/DQ7hYvVGk4

anton bruijn: En de huren terug te verlagen waarmee de corporaties ze extra mochten verhogen omdat ze akkoord gingen met de verhu… https://t.co/rva46SBVst

anton bruijn: En de huren terug te verlagen waarmee de corporaties ze extra mochten verhogen omdat ze akkoord gingen met de verhu… https://t.co/Zdqm3VmygT